Podblanické ekocentrum ČSOP / ParaZOO

Blaník Podblanické ekocentrum paraZOO Vlašim

Středisko ekologické výchovy je součástí Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Jeho posláním je osvěta dětí, pedagogů a veřejnosti v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví především na Podblanicku. Součástí ekocentra je paraZOO, unikátní expozice volně žijících živočichů ČR, která se kvůli svému hendikepu nemohou vrátit zpět do volné přírody.

Podblanické ekocentrum nabízí širokou škálu výukových programů pro předškoláky i žáky základních a středních škol. Veškeré programy jsou vedeny kvalifikovanými lektory s mnohaletými zkušenostmi v oboru a navrženy tak, aby zábavnou a interaktivní formou učily o ochraně přírody a udržitelném rozvoji. Prostřednictvím praktických aktivit žáci získají trvalé znalosti o ekosystémech, udržitelnosti přírodní rovnováhy i environmentální problematiky.

TIP: Nabízené edukativní programy lze kombinovat s prohlídkou paraZOO.

Výukové programy pro předškoláky

Divadlo Cesta do hračkoříše - divadelní program aktivně zapojuje děti a rozvíjí jejich polytechnické dovednosti.
Divadlo Živá zahrada - diváci se stávají herci a zjišťují, jaké nástrahy v zahradách na živočichy mohou číhat a jak je odstranit.
Na návštěvě u krtka - oblíbená pohádková postavička seznamuje děti se svým životním prostředím - půdou.
Šikulova dílna - polytechnicky zaměřený program u dětí rozvíjí hrubou i jemnou motoriku a reakční schopnosti. Zároveň děti učí bezpečnému zacházení s pracovními nástroji. Program je vhodný také pro 1. a 2. třídu ZŠ.

Výukové programy pro 1. stupeň ZŠ

Cesta za papírem - žáci se seznámí s historií papíru, jeho výrobou, recyklací i tříděním. Sami si vlastnoručně vyrobí recyklovaný papír.
Ekohrátky v parku - objevitelská výprava do vlašimského zámeckého parku děti seznamuje s místní florou a plněním úkolů podněcuje jejich smyslové vnímání světa.
Mrňouskové kolem nás - žáci se seznámí s fascinujícím světem hmyzí říše i významu a nenahraditelnosti vybraných druhů.
Od zrnka k bochníku - žáci se naučí rozlišovat základní obiliny a seznámí se se zapomenutým zemědělskými postupy. Získané informace posílí upečením malých chlebových bochánků.   
Riskuj v paraZOO - expozice volně žijících zraněných zvířat žákům poskytne mnoho zajímavých informací, které poté v týmech otestují při znalostním kvízu.
V půdě to žije - žáci budou zkoumat hlínu a zjišťovat její vlastnosti. Dozví se, jak půda vzniká, k čemu slouží a kdo v ní žije.
Vánoce a Velikonoce v ekocentru - programy probíhající v době adventu a před Velikonoci děti seznámí s našimi největšími křesťanskými svátky. Poznají vybrané tradice a prostor dostanou i k tvořivosti. Každý si odnese vlastní výrobek.
Svět barev - žáci objeví symboliku barev a jejich význam v přírodě i historii. Kromě zajímavých informací se seznámí s jednoduchou batikou a sami si vyzkouší obatikovat tričko. Program je vhodný také pro 6. a 7. třídu ZŠ.

Výukové programy pro 2. stupeň ZŠ

Co se skrývá na dně - žáci si vyzkouší základy hydrobiologického průzkumu a s pomocí vodních bezobratlovců zjistí kvalitu a čistotu prostředí, ve kterém žijí. Program je vhodný také pro žáky SŠ.
Hořká chuť čokolády - prostřednictvím výroby čokolády a kakaa je žákům přiblíženo téma dětské práce v rozvojových zemích. Získají představu o nerovnosti životních podmínek mezi severními a jižními státy.
Hostina pro sousedy - program seznamuje s běžnými druhy našich pěvců, jejich potravní specializací i ekologickým významem. Žáci si ujasní, s kterými ptáky se můžou potkat u krmítka a na závěr si sami jedno vyrobí.
Jak chutná prales - co je to prales a jaký způsobem je vázán na náš každodenní život? Žáci se prostřednictvím simulační hry seznámí se značkami Fair Trade a Bio. Zjistí, jaká je jeich role v udžitelnosti deštných pralesů a dostanou se k problematice palmových olejů.
Nezvaní hosté - program plný interaktivních metod a her žákům představí významné invazivní organismy v ČR a seznámí je s důležitostí přírodní rovnováhy.
Tatranky - program využívající simulační hry vede žáky k vytvoření myšlenkové mapy tradiční české sušenky. Zábavnou formou je seznámí s pojmem ekologická stopa a jeho souvislostí s výrobou Tatranky.
Zdroje - tématem programu je nadměrné a nerovnoměrné čerpání zdrojů planety. Formou simulační hry se studenti podívají na systém světového obchodu a poznají jeho dopady na zdroje i naši společnost. Program je vhodný také pro žáky SŠ.

Výukové programy pro SŠ

Jak vylepšit dům - simulační hra účastníky provede počítáním nákladů na bydlení. Zjistí, co obnáší vylepšení domu a co přinese výměna oken, zateplení střechy nebo třeba pořízení čerpadla.
Spravedlivá svačina - program z oblasti globální výchovy. Prostřednictvím simulační hry studentům ukazuje nerovnoměrné rozložení bohatství a využití přírodních zdrojů v různých státech světa.


Délku jednotlivých programů včetně cen najde na stránkách Podblanického ekocentra.
Využít můžete také bohatou nabídku pobytových programů.

Mapa

GPS
49.7069778N, 14.8969117E

Informace

Adresa

Podblanické ekocentrum ČSOP
Pláteníkova 264, Vlašim 258 01

Kam vyrazit v okolí