Muzeum Podblanicka na zámku Růžkovy Lhotice

Blaník exkurze Muzeum Podblanicka zámek Růžkovy Lhotice

Zámek Růžkovy Lhotice je jednou z poboček Muzea Podblanicka. Je neodmyslitelně spojen se jménem hudebního skladatele Bedřicha Smetany, který zde prožil své mládí. Jemu a dalším hudebním velikánům působícím v Kraji blanických rytířů jsou věnovány stálé expozice Kraj tónů a Hudební tradice Podblanicka.

Barokně klasicistní zámek nedaleko Čechtic je věnován zejména regionální stopě věhlasných géniů klasické hudby. Vedle muzikologických expozic ale svým návštěvníkům umožňuje nahlédnout také hluboko do minulosti kraje. Studenty základních, středních a vyšších odborných škol přenese prostřednictvím zážitkových archeologických programů až do období pravěku a středověku. Půldenní programy probíhají v zámecké zahradě od dubna do října. Jsou vedeny kvalifikovaným lektorem a uzpůsobeny věku studentů.

Tematické okruhy výukových programů pro žáky ZŠ, SŠ a VOŠ

Zažij dobu kamennou - prostřednictvím interaktivních pomůcek a dobových replik se žáci dozvědí, kde žili, co jedli a jak vyráběli naástroje lidé v době kamenné.
Epochy kamene, bronzu a železa - program pomocí dobových replik a příkladů na archeologických nálezech z regionu představuje tradiční třídění pravěku.
Jak se žilo ve středověku - v roli obyvatel hradu se děti dozvědí o hlavních rysech každodennosti středověkého člověka nejen na hradech.
Zlaté pravěké ručičky - ukázky pravěkých řemesel, která zásadně formovala náš svět s možností osobně si vše vyzkoušet.
V kůži archeologa - jak probíhá archeologický výzkum a co následuje potom? Beseda s archeologem, kde si děti samy mohou vyzkoušet jeho práci.
Archeologie písma - interaktivní program zaměřený na nejstarší písma v evropském a předovýchodním prostoru s důrazem na souvislosti s naší zemí.
Příroda v zrcadle archeologie - jak je možné zrekonstruovat přírodní podmínky v minulosti? Děti si spolu s muzejním přírodovědcem a archeologem hravou formou vyzkoušejí, jak probíhá spolupráce přírodních věd a archeologie.
Archeologie třicetileté války - jak archeologie pomáhá při rekonstrukci událostí třicetileté války? Prostřednictvím her si záci doplní školní učivo pohledem archeologa s důrazem na dějiny regionu Podblanicka


Další informace o zážotkových programech v zahradě zámku Růžkovy Lhotice najdete na stránkách Muzea Podblanicka.

Mapa

GPS
49.6060792N, 15.0714931E

Informace

Adresa

Muzeum Podblanicka - Zámek Růžkovy Lhotice
Zámek 1, 257 65 Čechtice

Kam vyrazit v okolí