Klášter sv. Františka z Assisi ve Voticích

Blaník exkurze klášter Votice

Školním skupinám bývalý františkánský klášter nabízí komentovanou prohlídku s informacemi o minulosti i současnosti areálu uzpůsobenou věku žáků. V jeho prostorách zároveň najdete stálé expozice Ze života františkánů, Kolektivizace na Voticku, Vlastivědné muzeum, výstavu kočárů a panenek, výstavu obrazů regionálního malíře Vladislava Kasky, prohlídku galerie sakrálního umění a prohlídky aktuálních výstav.

Výukový program pro předškoláky

Klášter hravě - děti navštíví expozici historických kočárků a panenek. Dozví se, v jakých kočárcích jezdili jejich babičky a dědečkové, i s čím si kdysi hrávaly holčičky. Z kostek si potom v hracím koutku můžou vyzkoušet poskládat velkou dřevěnou skládačku klášterního areálu.
Program si můžete prodloužit vyhlídkou na město z věže farního kostela sv. Václava nebo návštěvou nedalekého Starého sadu s pasoucími se ovcemi, kde se z informačních panelů seznámíte s místní přírodou.
Vhodné také pro žáky 1. stupně ZŠ.

Výukové programy pro ZŠ

Cesta do minulosti - žáci navštíví Vlastivědné muzeum Voticka, kde se seznámí s prací kronikářů a archeologů. Prohlédnou si modely středověkých tvrzí a geologickou expozici. Nahlédnou do domácností prababiček a zjistí, jak se dříve pracovalo na poli. Uvidí náčiní a výrobky tradičních řemeslníků a všechny nabité znalosti si ověří v závěrečné hledací hře.
Svůj poznávací výlet můžete prodloužit s hledací hrou Putování po Voticích s knížetem Václavem nebo procházkou okolím Votic s naučnou stezkou Za tajemnými pověstmi Voticka. Za vyluštěné pracovní listy pak děti čeká odměna v místním informačním centru.
Život v klášteře - Kdo a proč klášter založil? Jak se mnichům v klášteře žilo, jaké nosili oblečení, co jedli a kde spali? Co bylo jejich prvním úkolem a jak si poradili s návštěvou švédského vojska během třicetileté války? Kde byli pohřbívání a kdy klášter opustil poslední mnich? To a mnohem více se žáci dozví během programu určeného pro druhý stupeň.
Na komentovanou prohlídku můžete navázat návštěvou kopie kaple jeruzalémského Božího hrobu v blízkosti kláštera.
Vhodné také pro žáky středních škol.

V ceně vstupného je zahrnut vstup do všech expozic a aktuálních výstav.


Délku jednotlivých programů včetně cen najdete přímo na stránkách votického kláštera.

Mapa

GPS
49.6369056N, 14.6407022E

Informace

Adresa

Klášter sv. Františka z Assisi
Klášterní 1, Votice 259 01

Kam vyrazit v okolí