Klášter sv. Františka z Assisi Votice

Top
Blaník Klášter sv. Františka z Assisi Votice

Prozkoumejte takřka čtyři století starou historii bývalého kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích. Projděte se chodbami, kudy se po staletí ubírali mniši ke každodenní modlitbě. 

Historie kláštera svatého Františka z Assisi ve Voticích sahá do první poloviny 17. století. Jeho založení je „okořeněno“ legendou. Podle ní tehdejšímu majiteli panství, hraběti Sezimovi z Vrty, ukázal místo, vhodné pro založení kláštera, jelen svým shozeným parožím.

Stavba klášterního kostela začala v roce 1629, klášterních budov o dva roky dříve. Ve druhé polovině 18. století byly zchátralé klášterní budovy přestaveny do současné podoby. Mariánská kaple a refektář jsou chloubou kláštera od roku 1771. Klášter disponoval obsáhlou knihovnou s množstvím rukopisů a prvotisků.

V roce 1950 byl klášter zrušen. Dalších padesát let byly jeho prostory využívány k nejrůznějším účelům. V roce 2012 zakoupilo chátrající budovy Město Votice. Po náročné rekonstrukci je dnes votický klášter opět chloubou města, kulturním, společenským a vzdělávacím centrem.

Umění, poznání i zábava pod jednou střechou

Při komentované prohlídce vás průvodkyně seznámí s historií kláštera a životem františkánů, navštívíte domácí kapli zdobenou mariánskými freskami, bývalou knihovou, klášterní jídelnu s jedinečnou štukovou výzdobou a rajský dvůr se slunečními hodinami.

Navštívit můžete stálou expozici historických kočárků a panenek ze sbírky Anny Čermákové z Benešova. Uvidíte zde kočárky od roku 1900 a na 200 panenek včetně tzv. reborn panenek připomínající živá miminka.

Obdivovat můžete rozsáhlé Vlastivědné muzeum Voticka, kde prozkoumáte geologii regionu, kroniky, období 2. světové války, exponáty z prvorepublikové éry, nebo řemeslné a zemědělské nástroje převážně z 19. století. Vystaveny jsou také čtvery staré hodinové stroje z věží místních kostelů.

Osudy soukromých zemědělců za kolektivizace přibližuje stálá expozice Ve jménu šťastných zítřků. Seznámí vás s tím, jak Státní bezpečnost v 50. letech minulého století v prostorách kláštera vyslýchala sedláky z okolí. Součástí výstavy je i jedna z bývalých výslechových místností, která byla upravena do autentické podoby s mřížemi na oknech a dalším vybavením vyšetřovatelů.

Chodby kláštera slouží k stálým i sezónním výstavám – prohlédnete si například výstavu obrazovou Galerii Vladislava Kasky.

V křídle kláštera, přiléhajícího ke kostelu si prohlédnete Galerii svatého Františka – expozici sakrálního umění. Součástí prohlídky galerie je i možnost nahlédnout do kostela sv. Františka.

Více o expozicích

Mapa

GPS
49.6369064N, 14.6407019E

Informace

Adresa

Klášter sv. Františka z Assisi
Klášterní 1, Votice 259 01