Vodní dům

Blaník exkurze Vodní dům Hulice

Moderní expozice Vodního domu představuje všechny tváře vody - od života ve vodě přes vodu v oblacích až po mokré osvěžení. Návštěvníkům přiblíží mikrosvět pod hladinou, seznámí je s vodními rostlinami i živočichy, přenese do přírodních scenérií oživených hlasy ptáků a žab a představí vše o pitné vodě i jejím koloběhu. Originály nástěnných maleb ze zaniklého kostela v Dolních Kralovicích je pak zavedou až do dob Karla IV. Úlohu vody v krajině popisují informační panely naučné stezky v okolí expozice a děti ocení vodní hrátky v atriu Vodního domu.

Interaktivní středisko nabízí široký výběr zábavně naučných programů pro předškoláky a žáky základních i středních škol. Jsou vedeny kvalifikovaným lektorem a hravou formou vzdělávají nejenom o vlastnostech a nezbytnosti vody, ale také o problematice plýtvání a ohleduplnosti k životnímu prostředí. V ceně výukového programu je zahrnuto vstupné do expozice.

Ve Vodním domě si můžete objednat komentovanou prohlídku po hrázi vodního díla Švihov (Želivka). Exkurze se konají po celý rok s výjimkou zimních měsíců a probíhají v souladu s bezpečnostními opatřeními v prostoru hráze. Více o prohlídce najdete zde.

TIP: Prohlídku expozice Vodního domu můžete doplnit komentovaným krmením raků. Interaktivní aktivita děti a studenty z blízka seznámí se životem korýšů. Prohlédnou si račí svlečku, spočítají končetiny a zjistí, jestli rak opravdu chodí pozadu. Více ke komentovanému krmení zde.

Výukové programy pro předškoláky

Putování s vodní vílou - děti se seznámí s koloběhem vody a získají základní poznatky o jejích vlastnostech. Programem provází vodní víla, se kterou si zahrají vodní hru a aktivně zapojí všechny své smysly.
Od vajíčka k žabce - prostřednictvím zábavné hry a příběhu plného zvuků z živočišné říše děti zažijí zábavné dobrodružství a převtělí se do žabiček snažících se ulovit mouchu k snídani. Dozví se, jak se z vajíčka stane žabka, jaké nebezpečí na žáby číhá během cesty k rybníku a jak mohou lidé žábám pomoci.
Vodník Švihák a jeho breberky - programem provází místní vodník Švihák, se kterým dětmi nahlédnou pod vodní hladinu a poví si, koho můžou u vody potkat. Na závěr si naloví rozmanité vodní organismy, které prozkoumají pod lupami a zkusí určit jejich jména.
Na návštěvě u netopýrů - program dětem zábavnou a hravou formou přiblíží život netopýrů. Průvodkyní je netopýřice Lucka, se kterou děti hledají potravu, prozkoumávají netopýří úkryty a zkouší si orientaci v prostoru pomocí zvuků. Dozví se, co netopýry v přírodě ohrožuje.

Výukové programy pro 1. stupeň ZŠ

Želivka na vlastní kůži - žáci na vlastní kůži prozkoumají břehy potůčků, rybníku i mokřadu. Navštíví také břeh přehrady Švihov (Želivka), odkud neodejdou bez setkání s přírodou. Program probíhá pouze v termínech září-listopad a duben-červen. Je doporučeno vhodné oblečení a obuv na ven.
Počasí nás neodradí - žáci se ponoří do systému měření a pozorování počasí a ukážou si, jak se předpovídá. Nakonec se propracují až k výrobě vlastních meteorologických pomůcek, které si budou moci odnést a dále s nimi pracovat.
EVL Želivka - program žáky seznámí s Evropsky významnou lokalitou Želivka, představí si různé způsoby ochrany přírody, poznají zdejší chráněné druhy a dozvědí se, jak sami mohou přispět k jejich ochraně.
Voda kolem nás - odkud se bere voda, jak vzniká mrak, je pára voda? To a mnohem víc se děti dozví během programu, který se dotkne i ekologického znečištění vod. Žáčci v rolích badatelů zkusí přefiltrovat znečištěnou vodu a odhalit její vlastnosti pomocí dalších pokusů. Na závěr si u paměťové hry připomenou, k čemu všemu vlastně vodu potřebujeme.
Trampoty bolena Bolka - program žáky provede rozmanitými vodními biotopy včetně jejich živočichů. Zaposlouchají se do zvuků přírody, propletou se pavučinou potravních vztahů a na „vlastní smysly“ zažijí komentované krmení raků.

Výukové programy pro 2. stupeň ZŠ

Klima a adaptace na jeho změny - stále častěji se dostavují klimatické extrémy a čtvero ročních období už není, co bývalo. Nezbývá než se adaptovat. Žáci se v programu pokusí najít způsob, jak se přizpůsobit těmto změnám a jak nám s tím může pomoci voda a rostlinstvo. V závěru sami navrhnou vlastní adaptační opatření pomyslné školní zahrady.
Natura 2000 a ochrana přírody - žáci se seznámí s Evropsky významnou lokalitou Želivka a představí si soustavu území Natura 2000 i různé způsoby ochrany přírody. Poznají zdejší chráněné druhy a dozví se o problematice invazivních druhů. Během programu absolvují komentovanou prohlídku nádrže Švihov a na základě informací z expozice Vodního domu vypracují pracovní listy. Svoje vědomosti otestují při hře Riskuj.
Povodně – simulační hra - žáci se v programu zamyslí nad úlohou člověka v průběhu povodní a nad tím, jak dalším povodním nebo aspoň jejich katastrofálnímu průběhu předejít. Pomocí hry zjistí, že i když jejich výskyt ovlivníme velmi těžko, můžeme vhodným plánováním krajiny zabránit větším škodám.
Vodní riskuj - program představuje vodu jako biotop i jako nezbytnou podmínku života. Žáci pracují s expozicí jako se zdrojem informací, které vyhledávají a zaznamenávají do pracovních listů. Na závěr v týmech změří své síly ve znalostním kvízu.  
Cesta vody vodovody - jen málokdo si uvědomuje, jak dlouhou cestu musí voda z našich kohoutků urazit. V programu se žáci podívají pod pokličku výroby pitné vody, zapřemýšlejí nad možností úspory vody a poodhalí tajemství čištění odpadních vod.
Voda v krajině - program žáky seznámí, jak se krajina proměňuje s vodou i při nedostatku vody. Na praktických pokusech si vyzkouší, jak různé povrchy vodu v krajině zadržují, jaké cesty jsou pro vodu nejlepší a jak člověk zásahy do krajiny může ovlivnit zachování malého koloběhu vody.

Výukové programy pro SŠ

Vodní riskuj II - program představuje vodu jako biotop i jako nezbytnou podmínku života. Studenti si v rámci programu procvičují porozumění textu a získávání informací. Pracují s expozicí jako se zdrojem poznatků, které zaznamenávají do pracovních listů. Na závěr v týmech změří své síly ve znalostním kvízu.
Kdo je za vodou? - program přiměje studenty zamyslet se nad vlastní spotřebou vody. Ve skupinách se seznámí s konkrétními případy problémů s vodou ve světě a společně uvažují, kdy je vodní krize způsobena fyzickým nedostatkem vody a kdy nespravedlivou distribucí, a jestli se dají tyto problémy řešit, případně jak můžeme přispívat i my. Během programu se seznámí s pojmem virtuální voda a pochopí rozdíl mezi fyzickým a ekonomickým nedostatkem vody. Autorem projektu je organizace NaZemi.


Délku jednotlivých programů včetně cen najde přímo na stránkách Vodního domu.

Mapa

GPS
49.7188203N, 15.0865194E

Informace

Adresa

Vodní dům
Hulice 118, Hulice 257 63

Kam vyrazit v okolí