Zábavně-naučná stezka rytíře Miloty z Kolowrat

Blaník Zábavně-naučná stezka rytíře Miloty z Kolowrat
Vzdálenost
0.05 km
Čas jízdy/chůze
1 h
Převýšení
0 m
Povrch
Zpevněná cesta

Že se děti na naučných stezkách nudí? Nemusí to být pravda. Přesvědčí vás o tom zábavně-naučná stezka v příkopu zámku ve Zruči nad Sázavou. Je určená dětem od tří let. Mohou si vyzkoušet, jak asi ve středověku vypadala výchova mladých rytířů.

Chrabrý rytíř Milota

Stezkou provází Milota z Kolowrat, chrabrý rytíř, skutečná historická postava, jehož jméno a pečeť se objevily na listině sepsané 2. září 1415 proti upálení Mistra Jana Husa. O šest let později se Milota dokonce stal na Čáslavském sněmu jedním z dvaceti členů zemské vlády, která stála v čele Českého království, dokud nebyl Zikmund uznán králem. Kdo jiný by tedy mohl dětem představit rytířské ctnosti a dovednosti?

Vzhůru za dobrodružstvím

1.

Hod sekyrkou a rybolov

Na stezce si děti vyzkouší deset aktivit, které jinde rozhodně nezažijí: hod sekyrkou, rybolov, střelbu z luku, lezení po bidýlku, šplh po totemu nebo vypilují techniku boje s mečem. Proto doporučujeme pevnou obuv a sportovní oblečení. Kvůli dřevěným herním prvkům je stezka otevřená pouze za příznivého počasí, aby se malí rytíři na kluzkém povrchu nezranili. 

2.

Glejt Miloty z Kolowrat

Za absolvování stezky získají děti v informačním centru na zámku glejt Miloty z Kolowrat. Za rytířem se mohou po zaplacení vstupného v infocentru vydat do Kolowratské věže (není součástí stezky). Středověká kamenná kulatá věž pochází z doby, kdy byl Milota zručským pánem. Dozvíte se, jak bránil zručský hrad před nepřáteli a z ochozu zubaté věže si prohlédnete část jeho panství.

Informace

Adresa

Zábavně naučná stezka rytíře Miloty z Kolowrat
Zruč nad Sázavou, 285 22

E-mail
infocentrum@mesto-zruc.cz

Další výlety pro vás