Votická kopretina – Do srdce České Sibiře

Blaník Votická kopretina – Do srdce České Sibiře
Vzdálenost
42.6 km
Čas jízdy/chůze
3.3 h
Převýšení
720 m

Zelenou trasou Votické kopretiny dojedete do Miličína a jeho okolí, na vrch Kalvárie s kaplí Utrpení Páně a křížovou cestou. Pojedete kopcovitou krajinou České Sibiře, obklopeni úchvatnou přírodou typickou spíše pro podhorské oblasti. Prohlédnete si ji z jedné z nejmladších rozhleden v republice – Kovářky v Moravči.

Cyklotrasy Votické kopretiny vás provedou krajem České Sibiře. Středem putování je město Votice a z něj jako okvětní lístky vycházejí všechny doporučené okruhy, které můžete mezi sebou libovolně kombinovat, zkracovat nebo propojovat. Každá trasa nabízí několik variant, jak co do délky, tak obtížnosti. Popisujeme doporučenou, co do kilometrů a obtížnosti, střední variantu trasy. 

Součástí mapy, kterou získáte na informačním centru ve Voticích nebo v Restauraci U Modré kočky ve Voticích, je mapka Votic s detailním značením výjezdů na jednotlivé kopretiny a v textové části naleznete seřazeny podle barev okruhů všechny turistické cíle.
 

Vyjíždíme

1.

Votice

Výlet začněte ve Voticích, kde můžete navštívit klášter sv. Františka z Assisi, kopii Božího hrobu na bývalém františkánském hřbitově, unikátní Motýlárium se Starým sadem, vyhlídkovou věž Václavku nebo židovský hřbitov.

2.

Židovský hřbitov Neustupov

Židé žili v Neustupově od konce 17. století. V polovině 19. století si v městečku postavili školu a synagogu. Ta byla za 1. sv. války už jako zchátralá zbourána. Jedinou vzpomínkou na kdysi početnou židovskou komunitu je židovský hřbitov. Leží v polích, asi kilometr od Neustupova. Dojít k němu můžete po modře značené turistické trase.

Blaník Židovský hřbitov Neustupov
3.

Neustupov

V Neustupově vstává z popela zámek, sídlo rytíře Kašpara Kaplíře ze Sulevic. Za zámeckou zdí zahlédnete korunu památné lípy, pod níž se prý stařičký rytíř loučil se svými poddanými před pražskou exekucí. Upoutá vás také kostel Nanebevzetí Panny Marie s věží se sdruženými okénky. 

4.

Rozhledna Kovářka

Na okraji osady Moraveč navštivte rozhlednu Kovářka. V její kamenné věži je ukryté kovářské muzeum. Provede vás jím kovář Ladislav Dobeš. Z rozhledny se můžete potěšit kruhovým výhledem do kraje. Dohlédnete k velkému Blaníku i hradu Šelmberk.

5.

Kaple a křížová cesta u Miličína

Do výše 698 m n.m. se nad Miličínem vypíná hora Kalvárie. Snad daleké rozhledy do krajiny Podblanicka a Mladovožicka a pomyslná blízkost k nebesům inspirovaly naše předky, aby právě tady vybudovali jedno z poutních míst. Kaple Utrpení Páně byla postavena v roce 1748. 
Podle pověsti ji nechala vystavět bohatá rodina na paměť ztraceného a znovunalezeného syna. 

Blaník Kaple a křížová cesta u Miličína
6.

Miličínský lev

Jaké je nejslavnější české zvíře? Přece Miličínský lev! Strážce a ochránce české země, který, až bude nejhůř, svým řevem probudí blanické rytíře. Vydejte se po naučné stezce Čeňka Kraupnera a přiložte ucho ke kamennému tělu. Slyšíte? Lev se sice proměnil v kámen, podle pověsti však jeho srdce tluče dál.

Blaník Miličínský lev
7.

Votice

Pokud jste nestihli prozkoumat městečko, sevřené v údolí mezi kopci, je nejvyšší čas. Kromě již zmíněných tipů můžete svlažit tělo v biokoupališti Pilař, případně si užít vyhlídky na město z Kamenné vyhlídky nebo z vyhlídky od javoru na Polském vrchu. 

Informace

Adresa

Cyklozahrada Restaurace U Modré kočky
Táborská 71, 259 01 Votice

E-mail
modrakocka@atlas.cz

Další výlety pro vás