Život pro kuřičku

Blaník život pro kuřičku
Povrch
Polní cesta

Seznamte se s kuřičkou hadcovou - rostlinným pokladem Podblanicka

Nenápadná rostlinka s bílými květy je vázaná výhradně na horninu hadec a roste pouze v kraji pod tím naším bájným kopcem. Kriticky ohrožená květina je ochraňována umělým pěstováním na hadcových skalkách i obnovováním přirozených stanovišť.

Geocatchingová série příznačně nazvaná Život pro kuřičku (Life for Minuartia) vás provede významnými místy Středních Čech, kde probíhá program na její záchranu. Spojte keškovou pátračku s osvětou i bonusovou odměnou.

Více informací