Zámek a park Vrchotovy Janovice

Top
Blaník Zámek a park Vrchotovy Janovice


Původní kamenná tvrz pánů z Janovic získala v průběhu staletí nejprve rokokovou, později novogotickou podobu, zachovanou do dnešních dnů. Harmonii a schopnost zapůsobit vtiskla vesnickému zámečku jeho poslední šlechtická majitelka, baronka Sidonie Nádherná. Nezměnila to krátká éra nacismu, ani půlstoletí komunismu. 

Ve 20. a 30. letech 20. století hostila nadaná a vzdělaná Sidonie v Janovicích přední umělce své doby, například básníky Rainera Mariu Rilkeho nebo Karla Krause. Barončino osobní kouzlo i touha po lásce se prý dodnes zrcadlí nejen v zámku, ale především v zámeckém parku. Péči o něj brala jako životní poslání. 

Za 2. sv. války se Vrchotovy Janovice staly součástí výcvikového prostoru SS. Tehdy poprvé musela Sidonie opustit rodový majetek. Její snaha uvést po válce zanedbaný park do pořádku byla statečná, ale marná, v roce 1949 musela odejít do exilu a o rok později zemřela. Park byl zestátněn a zpustl. V roce 1957 o něho začalo pečovat Národní muzeum. Díky zahradnickému deníku, který si baronka pečlivě vedla, upravuje Národní muzeum park do podoby z 30. let 20. století. 

Za literáty, zvony i romantickým parkem

Zámek láká na expozici Společnost v Čechách 19. století, která v kulisách dobových interiérů ukazuje, jak žila, bavila se a co si oblíkala aristokracie v 19. století. Expozice Rilke, Kraus a Vrchotovy Janovice přibližuje významné osobnosti literárního světa, které v minulosti pobývaly na janovickém zámku. Expozice s názvem České zvonařství, která je jediná svého druhu v České republice, prezentuje historii zvonařského řemesla na území Čech a Moravy. Uvidíte více než 150 kusů zvonů ze sbírky Národního muzea. Obdivovat můžete i další mistrovská díla dávných zvonařů. Prohlídku doprovází hlasy zvonů, zvonkoher a dobová hudba.

Volně přístupný krajinářský park je snad nejhezčí v květnu, rozkvetlý a voňavý desítkami azalek a rododendronů.

K zámku a parku ve Vrchotových Janovicích vás z vlakového nádraží v Olbramovicích dovede osmikilometrová Naučná stezka Po stopách Sidonie Nádherné.

Mapa

GPS
49.6691197N, 14.5779172E

Informace

Adresa

Zámek Vrchotovy Janovice
Vrchotovy Janovice 1, Vrchotovy Janovice 257 53