Chráněná krajinná oblast Blaník

Blaník Chráněná krajinná oblast Blaník

Asi hodinu jižně od Prahy najdete nejmenší chráněnou krajinnou oblast naší republiky – Blaník. Mezi čtyřmi národními parky a 26 chráněnými krajinnými oblastmi v České republice má výjimečné postavení. Území získalo statut CHKO především za účelem ochrany asociativní krajiny, tedy krajiny, která spoluutvářela naše duchovní dějiny a je přímo spjata se vznikem moderního českého národa.

Punc tajemna dává Velkému Blaníku pověst o vojsku spícímu v hoře, které slovy vlastenců 19. století „vyjede ku pomoci, až bude národu nejhůře.“ Malému Blaníku zase propůjčuje jedinečné genius loci torzo kaple sv. Máří Magdaleny, připomínající kdysi nejvýznamnější poutní místo Podblanicka.

Poklady pro každého

Velké bohatství krajiny pod Blaníkem se skrývá v mokřadních loukách. Tam, kde si většina lidí nabere vodu do bot, nachází přírodovědec poklady. Prstnatec májový kdysi kvetl v květnu na každé vlhčí louce, později byly louky odvodněny a prstnatce se ztratily. Díky pravidelné péči vás zde ale jejich červenofialové květy znovu potěší. Stejně jako v pozdním létě bílé kvítky chráněné tolije bahenní. CHKO také je domovem také vzácným obojživelníkům nebo unikátním druhům lišejníků.

Než si nazujete prošláplé pohorky a vydáte se prozkoumávat taje a krásy Podblanicka, vydejte se do Domu přírody Blaníku, roubenky, postavené přímo na úpatí památné hory. Dozvíte se zajímavosti o přírodních rezervacích na vrcholech obou Blaníků, proč byla vyhlášena přírodní rezervace Podlesí, co je k vidění v přírodních památkách Částrovické rybníky a Rybník Louňov, nebo kde rostou impozantní památné stromy. A také nahlédnete do nitra blanické sluje. Sami se můžete přesvědčit, zda už rytíři chystají koně a brnění.

Mapa

GPS
49.6396719N, 14.8677189E

Informace

Adresa

Dům přírody Blaníku
Krasovice 19, Kondrac 258 01